Stalregelement

Door betreding van ons bedrijf gaat u akkoord met het stal reglement. Wanneer deze regels niet nageleefd worden behoudt Bij Kim NATUURlijk het recht om u de toegang tot het bedrijf direct te ontzeggen.

 • Auto’s, brommers e.d. dienen op het terrein stapvoets te rijden, voetgangers en paarden hebben ten alle tijden voorrang.
 • Parkeren op het terrein in de parkeervakken of langs de schuur
 • Ouders/verzorgers van kinderen dienen hun kinderen zoveel mogelijk in de gaten te houden, en te attenderen op de gevaren en risico’s van het spelen op een hippische accommodatie
 • Het is niet toegestaan om op foerage (stro-, hooi- en kuilbalen) en machines te spelen
 • Voor het gehele terrein geldt een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard of menwagen
 • Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs van Bij Kim NATUURlijk dienen opgevolgd te worden
 • Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en dienen op veilige afstand van de rijbaan te blijven. Zij mogen zich niet ongevraagd met de gang van zaken tijdens het rijden/instructie bemoeien. Niet rennen of schreeuwen op stal
 • Honden zijn NIET welkom op het terrein wegens eigen honden
 • Zonder toestemming mogen er geen foto’s en video’s gemaakt worden
 • Tijdens het rijden dienen de rijbaanregels in acht genomen te worden
 • Alcoholgebruik of drugsgebruik voor of tijdens het rijden of mennen is niet toegestaan
 • De stal, paddock en de wei zijn de veilige plaats voor het paard, op deze plaatsen hebben wij het graag zo rustig mogelijk. De bak is er om een paard te trainen
 • Betreden van het terrein van Bij Kim NATUURlijk is voor eigen risico
 • Bij Kim NATUURlijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of zoekraken van persoonlijke eigendommen tijdens u verblijf op ons terrein. Stel uw bezoek van deze regels op de hoogte.
 • Het rijden van paarden is voor eigen risico. Wij adviseren u om aan uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen te denken. Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten is het dragen van een veiligheidscap en rijkleding met daarbij behorend voor de paardensport passend schoeisel verplicht
 • Elke ruiter dient een 15 min voor de les aanwezig zijn om te poetsen en te zadelen.
 • Klanten en/of vrijwilligers mogen alleen lespaarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- of afzadelen als dit onder toezicht van stalpersoneel gebeurt
 • Tijdens het wandelen met een wandelpony mag de pony niet losgelaten worden. De pony dient ter alle tijden van gehouden te worden door de ouder/ verzorger
 • Klanten en/of vrijwilligers mogen lespaarden en pony’s zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor voldoende kennis en ervaring hebben en de accommodatiehouder hiermee heeft ingestemd
 • De accommodatiehouder heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd met de bepalingen van deze huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren
 • Het gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het rijden niet toegestaan
 • De rijvaardigheid van nieuwe ruiters wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt de ruiters naar hun niveau in op de juiste paarden
 • Het rijden met sporen en zweep in overleg met Bij Kim NATUURlijk.
 • Wilt u gebruik maken van een van onze paarden/pony’s dan kunt u contact opnemen met bijkimnatuurlijk@gmail.com
 • Er worden geen opdrachten of taken opgedragen en beloningen/giften uitgeloofd aan personeel/vrijwilligers. Heeft u ergens hulp bij nodig dan kunt u contact met ons opnemen
 • Voor administratieve/financiele/zaken kunt u contact opnemen met de eigenaar
 • De tarieven die wij hanteren zijn conform de tarievenlijst